Samenwerken voor een beter resultaat

De klachten in het hoofd/hals gebied zijn vaak complex, langdurig en uitgebreid waardoor een nauwe samenwerking met andere specialisten belangrijk is. Het afstemmen van behandelplannen, en korte lijnen voor overleg vinden wij belangrijk. Daarom zijn we aanwezig bij multidisciplinaire spreekuren, hebben we regelmatig overleg met onze verwijzers, maar werken we ook samen met andere disciplines om de zorg voor u te optimaliseren. Met onderstaande partners werken wij intensief samen.

Medisch specialisten

 • Huisartsen
 • Tandartsen
 • Tandarts-Gnatoloog
 • Kaakchirurg
 • Orthodontisten
 • KNO artsen
 • Neurologen
 • Psychologen

 Paramedische samenwerking

 • Heleen Boelens   Oefentherapeut Cesar gespecialiseerd in spannings- en ademhalingsklachten
 • Trees Berkel        Logopediste gespecialiseerd in het behandelen van (jong) volwassene met stem, adem,- en slikklachten, articulatiestoornissen en neurologische stoornissen zoals afasie
 • Ellen Roggeband  Ademtherapie volgens de methode van Dixhoorn

Leefstijl advies